®

"Kunskapare för bättre vetande"

 

Konsultation

  > affärs- och organisationsutveckling

  > coaching och mentorskap för ledare samt medarbetare

  > Rekrytering och Urval

 

Utbildning och föreläsning

  > Ledarskap och medarbetarutveckling

  > Marknadskunskaps- och Marknadsföringsutbildning

  > Kund- och säljvård

  > Handelsutbildningar för leverantörer, parti- och detaljhandel

 

Kurs- och studieresor

  > Kompletta rese- och konferensarrangemang, Prag m. m.