Vi är kunskapare som förmedlar och förädlar kundens resurser och kompetens.

Våra kunder finns ex. vis inom följande branscher:

 • Logistik & partihandel
 • Detaljhandel
 • Hotell- och restaurang
 • Tillverkning och industri
 • Agronomi- och Byggvaror
 • Offentlig förvaltning & samhälle
 • Tjänster & kapitalförvaltning

Våra tjänster

 • Affärs- och organisationsutveckling
 • Ledar- och medarbetarutveckling
 • Coachning
 • Förändrings- och utvecklingsarbete
 • Marknads- och säljutveckling
 • Rekrytering- och urval
 • Person- och Befattnings Profil Analys
 • Analyser och enkäter

Copyright © Provida
Info@provida.se