Kunskapare för vidare utveckling

Vår filosofi

Vår filosofi är att tillsammans med företagets gemensamma kompetens, tydlighet, kontinuerlig kunskapsinhämtning av marknadsförändringar och hänsyn till rådande förutsättningar, bäst hjälper människor och verksamheter att nå sin fulla potential.Affärsidé

Att tillsammans med vår och kundens kompetens förädla, utveckla och stärka medarbetare samt företag med utgångspunkt från den realitet och vision verksamheten har.

Kunskapare för bättre vetande

Jan Tommy Berg
E-post:
tommy.berg@provida.se

Styrelseordförande. Marknadsekonom med företagsledarinriktning. Konsultation, rekrytering, rådgivning, mentorskap samt styrelsearbeten.
Simona Hef
E-post:
simona.hef@provida.se

VD och delägare. Civilekonom, kompletterad med Mänskliga Rättigheter, Miljö och Organisationsutveckling. Arbetar med konsultation inom ledarskap-, kund-, marknads-, affärs-, sälj- och organisationsutveckling samt hållbarhet både nationellt och internationellt.
Bill Denham Smith
E-post:
bill.dsmith@provida.se

Utbildad pedagog och coach. Är svensk mästare både som ledare & spelare i Rugby. Arbetar med ledarskaps-, individ-, affärs- & organisationsutveckling samt affärsengelska.

Copyright © Provida
Info@provida.se