Vi är kunskapare som förmedlar och förädlar kundens resurser och kompetens.

Filosofi

Vår mening är att ett företags och organisations unika kompetens är summan av det ”intellektuella kapitalet”. Det utgörs av det totala human- & struktur- kapitalet tillsammans med det i redovisningen utgör det redovisade kapitalet. Vår filosofi är att vi tillsammans, med gemensam kompetens, bäst utvecklar människor och verksamheter.Affärsidé

Tillsammans med vår och kundens kompetens förädlar och utvecklar samt förstärker vi ”kundtillfredställelsen”. Det sker bl.a. genom förbättrat ledar- och medarbetarskap för ökad/ förbättrad lönsamhet.

Kunskapare för bättre vetande

Jan Tommy Berg
E-post:
tommy.berg@provida.se

Styrelseordförande. Marknadsekonom med företagsledarinriktning. Arbetar med konsultation, rekrytering, rådgivning, mentorskap samt med styrelsearbeten.
Simona Hef
E-post:
simona.hef@provida.se

VD och delägare. Civilekonom, kompletterad med studier i internationella mänskliga rättigheter, miljö och organisationsutveckling. Arbetar med konsultation inom ledarskap-, kund-, marknads-, affärs- och organisationsutveckling både nationellt och internationellt.
Bill Denham Smith
E-post:
bill.dsmith@provida.se

Ansvarig konsult. Utbildad pedagog och coach, är svensk mästare både som ledare & spelare i Rugby. Arbetar med ledarskaps-, individ-, affärs- & organisationsutveckling.

Copyright © Provida
Info@provida.se