Filosofi

Vår mening är att ett företags och organisations unika kompetens är summan av det ”intellektuella kapitalet”. Det utgörs av det totala human- & struktur- kapitalet tillsammans med det i redovisningen utgör det redovisade kapitalet. Vår filosofi är att vi tillsammans, med gemensam kompetens, bäst utvecklar människor och verksamheter.

Copyright © Provida
Info@provida.se